Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureau’s te bundelen om te komen tot kwalitatief goede instrumenten en data.

Het NHI kent zowel landelijke als regionale toepassingen. De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge omstandigheden en wordt o.a. gebruikt in het Nationaal Water Model (NWM), real time simulaties van droogte en als basis voor modellering voor waterkwaliteit. 

De regionale toepassingen van NHI richting zich op regionale analyse van het grond- en oppervlaktewater. Deze toepassingen zijn veelal tot stand gekomen door samenwerking van waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. Voorbeelden zijn MIPWA, IBRAHYM, MORIA, AMIGO, HYDROMEDAH, AZURE, het Aa en Maas-model en het Brabantmodel.

De ambitie van het NHI is om binnen de diversiteit aan toepassingen de krachten te bundelen bij kennis- en methodiekontwikkeling. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van dezelfde (basis)data en software. Voorbeelden hiervan zijn  iMOD (MODFLOW-MetaSWAP), de onttrekkingendatabase, HyDAMO, en NHI-zoet-zout. De gebruikte data wordt de komende jaren verder aangevuld en ontsloten via het dataportaal NHI en met de andere onderdelen van NHI beheerd en onderhouden.

Deze website is bedoeld om de hydrologische gemeenschap op de hoogte te houden van, en te betrekken bij de ontwikkelingen en resultaten van het NHI.

 

Deltares Data Portaal

Nieuws

Jaalijkse NHI-dag (online) 20 januari 2022: ‘NHI klaar voor de toekomst (?/!)’

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het NHI. In januari 2022 zijn, na zorgvuldige marktconsultaties en aanbestedingstrajecten, naar verwachting vrijwel alle onderdelen van het NHI in uitvoering genomen. Eind 2022 zijn alle onderdelen naar verwachting gereed. Voorzichtig gaan we dan ook denken aan de periode ná 2022. Tijdens deze NHI-dag zullen we daar nadrukkelijk bij stilstaan.

Dagvoorzitter prof. dr. Albert van Dijk, sinds september 2021 hoogleraar Hydrologie en kwantitatief waterbeheer aan de WUR, neemt ons eerst mee in de problematiek van het waterbeheer in Australië. Daarna gaan we in op een aantal actuele ontwikkelingen rond het NHI. Na de lunch laten we een aantal externe partijen aan het woord om te reflecteren op de vraag wat zij aan het NHI kunnen bijdragen en hoe zij het instrumentarium gaan gebruiken in de toekomst. Wij eindigen met een paneldiscussie waarin we met een aantal belanghebbende partijen discussiëren over de toekomst van het NHI na 2022.

Het programma loopt van 9.30 tot 15.00 uur. Er is een ruime middagpauze. Je kunt je opgeven via www.stowa.nl.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor iedereen die betrokken is, of graag betrokken wordt bij NHI. Uiteraard ben je ook als geïnteresseerde van harte welkom.

Overig nieuws

 
 

NHI en Nederlands waterbeheer