Themadag watersysteemanalyse

24-09-2015

Op donderdag 24 september 2015 organiseert STOWA een dag over watersysteemanalyse. Het thema van deze dag is 'Grip op watersystemen: van meten en weten naar begrijpen'. De centrale vraag is: hoe kunnen we het watersysteem beter leren begrijpen? Doel van de dag is u te informeren over de lopende onderzoeken rond watersysteemanalyse. Eén van de thema's op deze dag is doelmatige data en modellen en heeft dus een sterke link met het NHI. De themadag is bedoeld voor watersysteembeheerders en vakspecialisten hydrologie, waterkwaliteit en ecologie van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus. Opgeven voor deze dag kan via de site van STOWA