NHI data portaal
 
 

Data

Op deze pagina is data van NHI te downloaden. Via de knop "Data Portaal" kun je direct naar de NHI-data. Op dit portaal kunnen basisbestanden worden bekeken en gedownload. Het betreft de bestanden die ten grondslag liggen aan het NHI-instrumentarium. Ook zijn invoerbestanden voor de grondwatermodellering te downloaden.

Op deze pagina zijn nog andere data te vinden die (nog) niet in het portaal zijn opgenomen, zoals een aantal ASCII invoer-bestanden van het LHM. Ook is een aantal afgeleide bestanden van de berekeningsresultaten te downloaden, zoals de berekende GxG's, kwel en recharge. Verder zijn waterbalansrapporten gepubliceerd.

Het LHM wordt toegepast in berekeningen met het Nationaal Water Model (NWM). Standaard worden klimaatscenario's en sociaaleconomische scenario's doorgerekend voor 2050 en 2085. De berekeningsresultaten van het LHM en andere modellen die onderdeel maken van NWM zijn openbaar toegankelijk, en op te vragen via de website van NWM.

Heeft u suggesties voor verbetering van het instrumentarium, stuur dan s.v.p. een bericht naar de helpdesk NHI. Daardoor draagt u bij aan toekomstige verbetering van het instrumentarium. Bij voorbaat dank!

NB, op alle downloadbare data is de volgende Disclaimer van toepassing!