NHI data portaal
 

Onverzadigde zone

metaswap

Hieronder zijn de invoerbestanden gegeven van het LHM voor de onverzadigde zone in MetaSWAP. Een nadere beschrijving zal later worden uitgewerkt.

 • beregen_asc - Locations for irrigation out of groundwater of surfacewater
 • beregen_laag_asc - Modflow layer for extraction groundwater for irrigation
 • bodem_asc - Soil code
 • comp_post - SIMGRO-input: Schematisation of soil compartments for postMSW
 • deel_asc - Model boundary Metaswap
 • evap_meteop - SIMGRO input: dummy evaporation grid for initialisation
 • fact_svat - SIMGRO-input: Crop factors for all vegetations in metaSWAP
 • ibound_asc - Model boundary MODFLOW
 • idf_svat - SIMGRO-input: Mapping of svats to the IDF-grid
 • init_svat - SIMGRO-input: Initial conditions for metaSWAP
 • lgn_asc - Land use number
 • luse_svat - SIMGRO-input: Land use dependent information
 • maaiveld_asc - Surface level
 • metestat_asc - Meteorological station number
 • modnum_asc - MODFLOW number
 • prec_meteop - SIMGRO input: precipitation for initialisation
 • rootzone_asc - Depth of rootzone
 • sel_svat - SIMGRO-input: Selection of SVATs for output
 • sel_svat_bda - SIMGRO-input: Selection of SVATs for binary output
 • sol1 - SIMGRO-input: file to turn off solute balance output
 • sol2 - SIMGRO-input: file to turn off rootzone output
 • solute_bnd - SIMGRO-input: Boundary conditions for TRANSOL
 • solute_coliii - SIMGRO-input: Initial conditions for TRANSOL
 • solute_param_ranges - SIMGRO-input: Parameter file for TRANSOL
 • solute_params - SIMGRO-input: Parameter file for TRANSOL
 • svat2etrefgrid - SIMGRO-input: Mapping of svats to the evaporation-grids
 • svat2precgrid - SIMGRO-input: Mapping of svats to the precipitation-grids
 • svat2swnr_roff - SIMGRO-input: Runoff parameters for all SVATs
 • thiessen_asc - Svat number
 • tiop_sim - SIMGRO-input: Option file for output timing
 • unsa_svat_path - location of MetaSWAP database, text string in para_sim.inp