Klik hier om naar data portaal NHI te navigeren.
 

Onverzadigde zone

MetaSWAP

Hieronder zijn de invoerbestanden gegeven van het LHM voor de onverzadigde zone in MetaSWAP. Dit betreft bestanden die gebruikt zijn voor LHM 3. Tegenwoordig wordt gewerkt met aan updates van enkele bestanden (bijv. de beregening) t.b.v. LHM 4

 Voor MetaSWAP zijn er vier databases beschikbaar volgens het recente format.

  1. De bestaande parameters die in LHM 3.1.0 zijn toegepast en beschreven, en zijn afgeleid met de nieuwe geautomatiseerde procedure, LHM2015_v02a. De dikte van de tweede laag is daarbij opnieuw gecalibreerd.
  2. De vernieuwde bodemfysische parameters van het ‘Waterwijzer’ project, LHM2016_v01a.
  3. De vernieuwde bodemfysische parameters van het ‘Waterwijzer’ project, tevens met uitbreiding van 72 naar 370 bodemeenheden van SCR rapport 654, LHM2016_v02a
  4. De versie die vanaf LHM 4.1 is toegepast is LHM2018_v02v, Dit bestand kan worden opgevraagd via de helpdesk NHI.

Meer informatie is te vinden in de documentatie