NHI data portaal
 
 

Oppervlaktewater

Landelijk - DM

  • dwkeys.txt - Mozart-DM coupling file (MZ districts to DM nodes)
  • Dm_Sobek.txt - DM-Sobek coupling file with chloride standards and references to HIS file
  • huidig19612011.his - Sobek file with chloride concentrations and water level info used at chloride or water level depending inlet locations
  • lnks.txt - DM links input file
  • nds.txt - DM nodes input file
  • rivers - DM river inflows at upstream river boundary nodes (old file)
  • uex_in - Fixed extractions and discharges at DM nodes (old file)
  • DMdecadeafvoerento1feb2015.txt

Regionaal - MOZART

Hieronder zijn de invoerbestanden gegeven voor het regionale oppervlaktewater in MOZART. Een nadere beschrijving wordt medio 2015 verwacht.

Landelijk - SOBEK

Alle bestanden van het landelijk SOBEK model (v1.31) zijn hieronder te downloaden. De HIS uitvoerfiles zijn echter vervangen door lege bestanden.

 

NB, op alle downloadbare data is de volgende Disclaimer van toepassing!