NHI data portaal
 
 
Waterbalans regionaal oppervlaktewatersysteem [mm]

Waterbalansen

Met nabewerkingstools zijn waterbalansen afgeleid van de berekeningsresultaten van LHM NHI. Het doel is nader inzicht te krijgen in de berekeningsresultaten en feed back te genereren voor toekomstige verbetering van de modellen. De waterbalansen zijn afgeleid met LHM versie 3.02. In de zomer van 2017 wordt een actualisatie verwacht op basis van LHM versie 3.3.

We verzoeken u eventuele bevindingen te melden bij de helpdesk NHI (zie contact).

Per waterschap zijn automatisch rapporten gegenereerd op basis van de deelmodellen Modflow, MetaSWAP en MOZART.  De waterbalansen voor het oppervlaktewater betreffen alleen het regionale watersysteem: de waterbalansen van het waterverdelingsnetwerk (Distributiemodel) zullen medio 2015 worden toegevoegd. De beschikbare rapporten zijn hieronder te downloaden.

NB, voor de ruimtelijke indeling is gemaakt van een beschikbare GIS file met waterschapsbegrenzingen. De indeling kan in de praktijk zijn achterhaald, door fusie van waterschappen. Dit wordt bij een volgende versie geactualiseerd.