V3.2.0

Eind 2016 is een nieuwe versie van het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) opgeleverd. In de nieuwe versie zijn diverse invoerbestanden aangepast, ten behoeve van het genereren van modelinvoer voor waterkwaliteitsberekeningen. Hierdoor wordt gewerkt met nieuwe invoer voor bijvoorbeeld landgebruik (LGN7), buisdrainage, beregening en maaiveldgreppels. Daarnaast zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in het kader van beheer en onderhoud van de landelijke toepassing van het Nederlands Hydrologische Instrumentarium (NHI).

Na oplevering van het model en de rapportage is nog een fout geconstateerd in het model bij de gebruikte randvoorwaarden voor de rivieren. Dit is in het kader van het beheer en onderhoud van het model hersteld (begin feb 2017). De rapportage zal hier nog (licht) op worden aangepast en naar verwachting per april 2017 beschikbaar zijn, tegelijkertijd met de oplevering van een nieuwe release (versie 3.3.0).

downloads