V3.4.0


In de zomer van 2018 is een nieuwe versie van het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) opgeleverd. Hieronder komt binnenkort het rapport met de veranderingsrapportage t.o.v. het vorige model.


downloads