V1.0

NHI versie 1

In de zomer van 2007 is een eerste versie van het LHM/NHI opgeleverd, op basis van bouwstenen van de schematisaties van de oude landelijke modellen NAGROM/MOZART, LGM en STONE. Het model werd destijds nog niet geschikt geacht om in te zetten voor beleidsstudies. Daarom is besloten om het model door te ontwikkelen (fase 1+) en dit leverde in 2008 een tweede versie voor een instrumentarium bestaand uit de modellen MODFLOW, MetaSWAP, MOZART en DM.

Het instrumentarium is beschreven in onderstaande rapportage, ook is de plausibiliteit van het instrumentarium beoordeeld en gerapporteerd.

downloads