GHG van MIPWA 25x25m en opgeschaald naar 250x250

V2.0

In april 2010 is LHM versie 2.0 opgeleverd. Het model is ingrijpend gewijzigd t.o.v. LHM versie 1.0. Onder meer is het aantal lagen in de ondergrond uitgebreid van 4 naar 7 lagen, op basis van een nieuwe REGIS versie (Regis 2.1). Daarnaast zijn wijzigingen in de modelcodes doorgevoerd (MetaSWAP) en data voor het oppervlaktewater gewijzigd.

In bijgevoegde documenten is overzicht gegeven van de veranderingen in LHM 2.0.

Downloads