Gemiddelde jaarsom van de neerslag (1971-2000)

V2.1

In December 2010 is LHM versie 2.1 opgeleverd. De belangrijkste veranderingen t.o.v. versie 2.0 zijn verfijining van de meteorologische informative en aanpassingen in de schematisatie van het oppervlaktewatersysteem.

In bijgevoegde  documenten is overzicht gegeven van de wijzigingen in LHM 2.1. Bovendien is een nieuwe methode van toetsen van het LHM geintroduceerd en zijn extra analyses verricht ten aanzien van de dynamiek in het grondwater.

Downloads