Doorspoeldebieten in m3/s per decade voor NHI 2.1 (links) en NHI 2.2 (rechts)

V2.2

In September 2011 is LHM versie 2.2 opgeleverd. Ten opzichte van versie 2.1 zijn diverse aanpassingen doogevoerd, onder meer in de schematisatie van de bodem en een groot aantal aanpassingen in het oppervlaktewater. Bovendien zijn de concepten voor simulatie van de zoutbelasting van het grondwater gewijzigd.

Een overzicht van de wijzigingen in LHM versie 2.2 en de toetsing van de nieuwe modelresultaten is hieronder weergegeven.

Downloads