Verandering GHG v3.02 vs v3.01

V3.01

In oktober 2013 is LHM versie 3.01 opgeleverd. Ten opzichte van LHM 3.0 is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd in het kader van beheer en onderhoud van NHI, zie de download. De doorgevoerde wijzigingen hebben vooral betrekking op het oppervlaktewater. Voor de beschrijving van de basis wordt verwezen naar de documentatie van versie 3.0.

Downloads