Verandering in GHG 3.02 vs 3.01

V3.02

In oktober 2014 is LHM versie 3.02 opgeleverd. In de nieuwe versie zijn wijzigingen doorgevoerd in de modelcode voor het regionale oppervlaktewater, ten behoeve van aansluiting van de KRW-verkenner. Ten opzichte van de basis in versie 3.0 (en aanpassingen in 3.01) is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd in het kader van beheer en onderhoud NHI. Voor een beschrijving van de basis wordt verwezen naar versie 3.0.

Separaat is de simulatie van verdamping en de chloride in LHM geanalyseerd, resulterend in aanbevelingen voor verbeteringen in toekomstige LHM versies.

downloads