V3.3.0


In de zomer van 2017 is een nieuwe versie van het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) opgeleverd. In de nieuwe versie is de invoer aangepast ten behoeve van het genereren van modelinvoer voor waterkwaliteitsberekeningen en zijn aanpassingen doorgevoerd in het kader van beheer en onderhoud. Daarnaast zijn de berekeningen versneld, door aanpassing in de rekencode van de landelijke toepassing van het Nederlands Hydrologische Instrumentarium (NHI).


Door een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, PBL, RIVM en het ministerie van Economische Zaken is besloten de berekeningsresultaten van LHM 3.3.0 in te zetten als randvoorwaarden voor waterkwaliteitsberekeningen (2018, in prep.).


downloads