V3.4.0


In de zomer van 2018 is een nieuwe versie van het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) opgeleverd, met wijzigingen die zijn doorgevoerd ten behoeve van berekeningen van basisprognoses zoetwater met het Nationaal Water Model in 2018. De wijzigingen t.o.v. LHM 3.3.0 zijn beschreven in onderstaande veranderingsrapportage.


downloads