Afbeelding niet gevonden.

V4.0

In het najaar van 2019 is een nieuwe versie van het Landelijk Hydrologisch Model opgeleverd, LHM versie 4.0. In de release is de schematisatie en parameterisatie van de ondergrond gebaseerd op actuele informatie in REGIS en GeoTOP. Het modelleergebied is uitgebreid voor de Waddeneilanden en delen van het buitenland. Daarnaast is een koppeling gemaakt tussen MetaSWAP en het gewasgroeimodel WOFOST, voor betere simulatie van de gewasverdamping. In de release is verder gebruik gemaakt van de nieuwste softwareversies van iMOD, inclusief een vernieuwde MetaSWAP-versie waarin de code meer robuust is gemaakt. Daarnaast zijn diverse kleinere wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe versie is in beperkte mate gevalideerd (eerste vergelijking met gemeten grondwaterstanden) en zal de komende tijd nog verder worden gevalideerd (grondwaterstanden, afvoeren, bodemvocht) en getoetst, voordat deze versie zal worden toegepast.

Aanvullend op het LHM is ook gewerkt aan een landelijke toepassing voor zoet-zout. Dit heeft geresulteerd in een toolbox zoet-zout voor het NHI, en het LHM zoet-zout 4.0. Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze ontwikkeling NHI zoet-zout

Downloads: