Nieuwe iMOD-release: 3.6

Een nieuwe versie van iMOD is beschikbaar: iMOD 3.6. De release bevat een nieuwe versie van MetaSWAP waarbij gebruik gemaakt kan worden van een zeer uitgebreide database van 370 bodemfysische eenheden; de ontwikkeling hiervan heeft binnen NHI plaatsgevonden in het kader van de modellering van de waterkwaliteit. Daarnaast zijn in de release vijf bestaande USGS MODFLOW-packages in iMOD geïmplementeerd: de SFR-package (Surface Flow Routing), de LAK-package (Lake), de UZF-package (Unsaturated Zone Flow), de FHB-package (Flow and Head Boundary) en de MNW-package (Multi Node Well). De implementatie van deze packages heeft grotendeels plaats kunnen vinden door internationale project financieringen en is nu ook beschikbaar voor de Nederlandse gebruikers.


iMOD 3.6 is te downloaden van http://oss.deltares.nl/web/imod/get-started

Binnen iMOD wordt verder ontwikkeld. Een volgende release is in voorbereiding, waarmee parallel gerekend kan worden. Deze release wordt rond de zomer van 2017 verwacht.

» lees verder: iMOD 3.6 Release notes