Software

Het instrumentarium van het NHI is opgebouwd uit diverse gekoppelde concepten. Het LHM kent (anno 2018) de volgende modelonderdelen met bijbehorende rekencodes (figuur 1):

  1. Verzadigde zone (grondwater) - MODFLOW;
  2. Onverzadigde zone - MetaSWAP;
  3. Regionaal oppervlaktewater - MOZART;
  4. Landelijk oppervlaktewater - DM (SOBEK).

In 2017 en 2018 is gewerkt aan het vervangen van de modelcodes voor het oppervlaktewater  door RTC-tools. Dit resulteert eind 2018 in een tussenversie van het LHM, waarin kan worden gerekend met een combinatie van MOZART-DM en RTC-tools, en in 2019 een nieuwe versie van LHM (LHM 4.0) waarin MOZART en DM volledig zijn vervangen door RTC-tools.

hydrologische model domeinen jpeg.jpg