Landelijke toepassingen

NHI LHM

Het Landelijk Hydrologisch Model (voorheen genoemd Nationaal Hydrologisch Instrumentarium) is het geïntegreerd landsdekkende grond- en oppervlaktewater model van Nederland. Het model is ontwikkeld door Rijkswaterstaat, STOWA, PBL, Deltares en Alterra.

» NHI LHM

LSM

Het Landelijk Sobek Model is opgebouwd uit regionale modellen van waterschappen en Rijkswaterstaat. Het model is in 2012 en 2013 ontwikkeld door Rijkswaterstaat, regionale waterbeheerders, STOWA en Deltares, in het kader van het Deltamodel. Het model is sinds 2013 toegepast in het Delta deelprogramma Zoet Water en aanvullende analyses, bijvoorbeeld voor VONK (Vervangingsopgave Natte Kunstwerken Rijkswaterstaat). De schematisatie van het model is te downloaden via deze website, onder data.

» achtergronddocument LSM 1.3

» toelichting LHM versie 1.31

» rapportage LSM 1.04

 

Nationaal Water Model

Het Nationaal Water Model (voorheen Deltamodel) maakt gebruik van diverse instrumenten, waaronder NHI LHM en LSM. Het instrumentarium is ingezet voor advesering van het Deltaprogramma, onder meer deelprogramma Zoet Water. Meer informatie is te vinden op

» Nationaal Water Model

RWsOS Waterbeheer

Het Landelijk Hydrologisch Model is door Rijkswaterstaat operationeel beschikbaar gemaakt in een FEWS omgeving. Met behulp van data met actuele waarnemeningen en voorspellingen van onder meer meteorlogie en rivieraanvoeren wordt de actuele waterverdeling en droogtesituatie in beeld gebracht.

» RWsOS Waterbeheer

NHI zoet-zout

Voor het NHI is een zoet-zout model van de ondergrond gemaakt. Het model is nog gebaseerd op een van de vorige modelversies (NHI 2), en gemaakt met de MODFLOW MOC package (Oude Essink, 1998). Naar verwachting zal zowel de software als de data binnenkort worden geactualiseerd. Meer info is te vinden op de pagina over documentatie over zoet-zout.

» Zoet-zout

 Landelijk Waterkwaliteitsinstrumentarium

Vanaf 2015 wordt gewerkt aan een nieuwe basis voor landelijke waterkwaliteitsmodellering met ANIMO, MT3DMS en de KRW-verkenner. Eind 2018 zal het nieuwe instrumentarium worden opgeleverd. Een tussenrapport uit 2015 is hier te downloaden:

»rapportage landelijke waterkwaliteitsmodellering