Ontwikkelingen

Sinds 2016 zijn verschillende NHI ontwikkelingen in gang gezet, Een toelichting van de eerste resultaten is in de zomer van 2016 gepresenteerd. Het betreft o.a:

  • de ontwikkeling en lancering van een data portaal; 
  • opzetten van een database voor oppervlaktewater-data
  • ontwikkeling van software voor het afleiden van schematisaties voor de ondergrond.
  • het versnellen van de NHI modelcodes
  • de vervanging van de oppervlaktewater modules in LHM (gepland in voorjaar 2018)

De werkzaamheden hebben in 2017 en 2018 een vervolg gekregen. Het versnellen van de NHI-modelcodes is inmiddels voltooid, en gerealiseerd in iMOD versie 4.0.

Een nadere toelichting op deze werkzaamheden is via het linker menu te vinden.

De basis voor de ontwikkelingen zijn vastgelegd in het Programma van Wensen, opgesteld voor de periode 2015-2018. Het programma van wensen beschrijft in de wensen en eisen van de opdrachtgevers van NHI met betrekking tot de inhoudelijke ontwikkeling van het NHI. Dit varieert van de ontsluiting van data tot het versnellen van modelcodes en uitbreiding van het domein van toepassing van het NHI.