Actualisatie onttrekkingen

In opdracht van VEWIN is in 2017 gestart met de ontwikkeling van een NHI-onttrekkingendatabase. Daarin wordt toegewerkt naar een centrale database met alle (historische) gegevens over grondwateronttrekkingen, inclusief de bijbehorende metadata. De bedoeling is dat bronhouders hierin zelf (gevalideerde) data kunnen uploaden en eventueel later correcties kunnen doorvoeren. Modelleurs kunnen in de toekomst data opvragen uit deze database, door middel van ruimtelijke selectie of selectie op basis van meta-data. De ontsluiting van de database zal worden gerealiseerd via het NHI-dataportaal.