Versnellingen NHI

Door Deltares en Alterra is een ontwikkeling gestart om de grondwatersoftware van het NHI te versnellen. De MODFLOW code wordt geparallelliseerd en geschikt gemaakt voor de koppelingen met de onverzadigde zone en het oppervlaktewater, die binnen het NHI worden toegepast. Naar verwachting zullen vanaf de tweede helft van 2017 de rekentijden aanzienlijk korter zijn, als in de berekeningen gebruik kan worden gemaakt van meerdere processoren. Dit geldt zowel voor regionale als landelijke toepassingen van NHI, die overstappen op de dan nieuwe rekenversie.

De uitdaging van het versnellen ligt in het parallelliseren van de MODFLOW code, in combinatie met MetaSWAP dat ook verder wordt geoptimaliseerd. Voor de landelijke toepassing (LHM) is er bovendien een koppeling met het oppervlaktewater (huidig: MOZART en Distriibutiemodel; beiden naar verwachting in 2018 vervangen). Het landelijke model wordt vaak langjarig doorgerekend, bijvoorbeeld 30 jaar. De berekening duurt nu ca 20 dagen. Op basis van vooronderzoek (Verkaik, 2009) is aangetoond dat NHI aanzienlijk kan worden versneld, door MODFLOW te parallelliseren en de koppeling van MetaSWAP te herzien. Een geparallelliseerde code van MODFLOW bestaat al, maar wordt nu op maat gemaakt voor de koppeling met MetaSWAP en de eventuele koppeling met oppervlaktewatermodules,, aangezien binnen het NHI per tijdstap gegevens worden uitgewisseld. f

De resultaten zullen naar verwachting beschikbaar komen in de tweede helft van 2017, als nieuwe release van iMOD.