Skip to content
Homepage

GHG

GHG

Met het LHM zijn GHG's berekend voor de huidige inrichting en de meteorologische gegevens voor de periode:

  • 1981 - 2010
  • 2011 - 2018

NB, voor de GxG berekening zijn volgens de gangbare definities hydrologische jaren gebruikt, dus bijv. 1981 loopt van 1 april 1981 tot 1 april 1982.

De bestanden zijn als open data benaderbaar via het Dataportaal  NHI en eveneens te downloaden via dit portaal. De uitvoer is berekend met LHM versi 4.0. Voor een beschrijving van de gebruikte modelversie wordt verwezen naar de veranderingsrapportage LHM 4.1 (Janssen et al, 2020). Meer achtergrond over de opbouw van de ondergrond is te vinden in de veranderingsrapportage LHM 4.0 (Hunink et al, 2019), op deze website te vinden onder documentatie.

Via de website van het Nationaal Water Model is ook modeluitvoer beschikbaar voor de referentie en de KNMI-klimaatscenario's, berekend met een eerdere modelversie (LHM 3.4).