Skip to content
Homepage

Kwel

Kwel

Met het LHM is kwel/infiltratie (mm/d) berekend voor de huidige inrichting en de meterologie in de periode: 

  • 1981 - 2010
  • 2011 - 2018

Het betreft de langjarig gemiddelde uitwisseling tussen het watervoerend pakket (2e modellaag Modflow) en het freatische pakket (1e modellaag Modflow).

De bestanden zijn als open data benaderbaar via het Dataportaal  NHI en eveneens te downloaden via dit portaal. De uitvoer is berekend met LHM versi 4.0. Voor een beschrijving van de gebruikte modelversie wordt verwezen naar de veranderingsrapportage LHM 4.1 (Janssen et al, 2020). Meer achtergrond over de opbouw van de ondergrond is te vinden in de veranderingsrapportage LHM 4.0 (Hunink et al, 2019), op deze website te vinden onder documentatie.

Via de website van het Nationaal Water Model is ook modeluitvoer beschikbaar voor de referentie en de KNMI-klimaatscenario's, berekend met een eerdere modelversie (LHM 3.4).