Skip to content
Homepage

Onverzadigde zone

MetaSWAP

Hieronder zijn de invoerbestanden gegeven van het LHM voor de onverzadigde zone in MetaSWAP. Dit betreft bestanden die gebruikt zijn voor LHM 3. In het voorjaar van 2021 is een actualisatie te verwachten voor LHM 4

Voor MetaSWAP zijn er drie databases beschikbaar volgens het recente format.

  1. De bestaande parameters die in LHM 3.1.0 zijn toegepast, maar nu afgeleid met de nieuwe geautomatiseerde procedure, LHM2015_v02a. De dikte van de tweede laag is daarbij opnieuw gecalibreerd.
  2. De vernieuwde bodemfysische parameters van het ‘Waterwijzer’ project, LHM2016_v01a.
  3. De vernieuwde bodemfysische parameters van het ‘Waterwijzer’ project, tevens met uitbreiding van 72 naar 370 bodemeenheden van SCR rapport 654, LHM2016_v02a

Meer informatie is te vinden in de documentatie