Skip to content
Homepage

Recharge

Recharge

Met het LHM is de grondwateraanvulling (mm/d) berekend door MetaSWAP, gekoppeld aan Modflow. voor de huidige inrichting en de meterologie in de periode: 

  • 1981 - 2010
  • 2011 - 2018

De bestanden zijn als open data benaderbaar via het Dataportaal  NHI en eveneens te downloaden via dit portaal. De uitvoer is berekend met LHM versi 4.0. Voor een beschrijving van de gebruikte modelversie wordt verwezen naar de veranderingsrapportage LHM 4.1 (Janssen et al, 2020). Meer achtergrond over de opbouw van de ondergrond is te vinden in de veranderingsrapportage LHM 4.0 (Hunink et al, 2019), op deze website te vinden onder documentatie.

Meer informatie over de koppeling tussen MODFLOW en MetaSWAP is beschreven door van Walsum en Veldhuizen (2011), de effecten op de berekening van de grondwateraanvulling zijn nader toegelicht in de volgende powerpoint.