Skip to content
Homepage

Waterbalansen

Waterbalansen

Met nabewerkingstools zijn waterbalansen afgeleid van de berekeningsresultaten van LHM NHI. Het doel is nader inzicht te krijgen in de berekeningsresultaten en feed back te genereren voor toekomstige verbetering van de modellen.

NB: De waterbalansen zijn afgeleid met LHM versie 3.02. Wegens achterstallig onderhoud van de nabewerkingssoftware zijn deze balansen nog niet gegenereerd voor de actuele versie van LHM.

We verzoeken u eventuele bevindingen te melden bij de helpdesk NHI (zie contact).

Per waterschap zijn automatisch rapporten gegenereerd op basis van de deelmodellen Modflow, MetaSWAP en MOZART.  De waterbalansen voor het oppervlaktewater betreffen alleen het regionale watersysteem. De beschikbare rapporten zijn hieronder te downloaden.

NB, voor de ruimtelijke indeling is gemaakt van een beschikbare GIS file met waterschapsbegrenzingen. De indeling kan in de praktijk zijn achterhaald, door fusie van waterschappen. Dit wordt bij een volgende versie geactualiseerd.