iGrOw

een html-app om over

interactie
tussen
Grondwater
en
Open water

te denken en te piekeren

interactie schema:

freatische stroming in een vertikaal vlak

interactie schema iGrOw:

alleen maar 1 helft

een html app:

een html app:

 • html: opent en werkt in elke browser
 • is daardoor zeer portabel
 • interacties via muis en menus
 • grafiek vernieuwt onmiddellijk

iGrOw = html-app voor i Gr Ow

iGrOw

 • stroming door grond naar sloot\drain
 • in vertikaal vlak
 • links\rechts waterscheiding
  (typisch: halve sloot\ half gebied)
 • geen Dupuit (vol 2D)
 • vrije waterspiegel (=deel oplossing)

iGrOw: niet

 • onverzadigde zone
 • transient
 • hellend
 • niet uniforme k-waarden
 • ....

Schematische plaatjes respecteren niet orde grootten:

iGrOw doet dit beter

iGrOw geeft meer dan 1 visie

iGrOw: zelfde oplossing, verschillende visies

iGrOw: parameters

iGrOw: parameters

 • wel alle belangrijke variaties
 • minimaal aantal parameters
 • (dus niet bv: variaties in k-veld)

iGrOw paramter voorbeeld: sloot vorm

iGrOw visualisatie oplossing

iGrOw cell: vergelijk met groffer schema

gele lijnen begrenzen cell

iGrOw cell: vergelijk met groffer schema

iGrOw in\output: ook getallen

iGrOw ↔ spreadsheet

iGrOw: komt met manual

iGrOw

pjjf.torfs@gmail.com

iGrOw.zip →