Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorg is samengesteld en het uitvoeringsteam NHI deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. NHI en partijen betrokken bij het NHI zullen nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, onvolledigheden of omissies die in deze website en te downloaden data op deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website en de informatie verkregen via deze website.

Mocht u onvolkomenheden vinden in de website, de hierop aangeboden informatie en te downloaden data, meld dit dan s.v.p. zo spoedig mogelijk bij de helpdesk NHI op de contactpagina.

Bij toepassing van informatie verkregen via deze website en bij publicatie over de resultaten ervan is bronvermelding naar www.nhi.nu vereist.