Klik hier om naar data portaal NHI te navigeren.
 

Oppervlaktewater

Landelijk - DM

Hieronder zijn de invoerbestanden van het LHM gegeven voor het Distributiemodel. Dit betreft bestanden die gebruikt zijn voor LHM 3. In huidige versies van het LHM (LHM 4) is dezelfde basis gebruikt. Deze worden in voorbewerking op enkele onderwerpen (bijv. het areaal open water) bijgewerkt in de uiteindelijke runs van het landelijk model.

  • dwkeys.txt - Mozart-DM coupling file (MZ districts to DM nodes)
  • Dm_Sobek.txt - DM-Sobek coupling file with chloride standards and references to HIS file
  • huidig19612011.his - Sobek file with chloride concentrations and water level info used at chloride or water level depending inlet locations
  • lnks.txt - DM links input file
  • nds.txt - DM nodes input file
  • rivers - DM river inflows at upstream river boundary nodes (old file)
  • uex_in - Fixed extractions and discharges at DM nodes (old file)
  • DMdecadeafvoerento1feb2015.txt

Regionaal - MOZART

Hieronder zijn de invoerbestanden gegeven voor het regionale oppervlaktewater in MOZART. Dit betreft bestanden die gebruikt zijn voor LHM 3. In het voorjaar van 2021 is een actualisatie te verwachten voor LHM 4

Landelijk - SOBEK

Alle bestanden van het landelijk SOBEK model (v1.31) zijn hieronder te downloaden. De HIS uitvoerfiles zijn echter vervangen door lege bestanden.

 

NB, op alle downloadbare data is de volgende Disclaimer van toepassing!