Beregening

In 2012 is de beregeningskaart voor NHI geactualiseerd. De beregeningskaart is samengesteld op basis van onderzoek van het LEI naar beregening (2003), meitellingen, agrosysteemkennis en aanvullende informatie van regionale waterbeheerders.

De schematisatie van beregening in NHI is beschreven in 2008 (fase 1). Voor LHM versie 3.0 (2012) is het beregeningsareaal opnieuw vastgesteld, mede op basis van nieuwe informatie uit meitellingen. Het areaal is vervolgens in deze modelversies voor een aantal regio's bijgesteld, op basis van de berekende beregeningshoeveelheden.

In LHM versie 3.2 is de beregening aangepast op basis van het nieuwe landgebruik (o.b.v. LGN7). De onderliggende basisinformatie voor beregening afkomstig van het LEI is daarbij niet gewijzigd. In LHM versie 3.3 is de beregening licht gecorrigeerd (voor de categorie sportvelden en fruitkwekerijen).

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de veranderingsrapportages van LHM (zie onder versies).  

 

Download