Buisdrainage

De ligging van buisdrainage is dikwijls niet exact bekend In het kader van NHI is een landelijk bestand voor buisdrainage ontwikkeld op 25 meter schaal, dat wordt opgeschaald naar 250 meter schaal voor landelijke toepassing. De kaart wordt afgeleid op basis van meitellingen, systeemkennis, inventarisaties in het veld en statistieken.

De afleiding van het buisdrainagebestand voor NHI is beschreven in 2008 (zie download). In 2012 is het bestand volledig geactualiseerd (LHM 3.0). In 2016 is door een nieuwe buisdrainagekaart beschikbaar gekomen. De parametrisatie is geactualiseerd in LHM versie 3.2. In LHM 3.3 is de diepte voor enkele regio's gecorrigeerd t.o.v. de landelijke kaart (zie veranderingsrapportage LHM 3.2.0 en LHM 3.3.0). In 2017 is de buisdrainage geactualiseerd voor het beheergebied van Aa en Maas. Deze actualisatie is nog niet verwerkt in het LHM.

Download