Afbeelding niet gevonden.

iGrOW

iGrOW staat voor de interactie tussen grond- en oppervlaktewater. Deze interactie vormt voor de grondwatermodellering een belangrijke schakel, die bepalend is voor de uitkomsten in de modellering.

In Nederland is er doorgaans sprake van een fijn netwerk van drainagemiddelen. In dat geval kan er voor worden gekozen om de drainagemiddelen per modelcel te groeperen in effectieve randvoorwaarden voor het topsysteem, die in het grondwatermodel worden geschematiseerd. Over het modelleren van het topsysteem is binnen Nederland diverse malen gepubliceerd hoe dit kan worden gerealiseerd als randvoorwaarde voor een grondwatermodel (Ernst, 1978; Bruggeman – zie Kovar & Rolf, 1978; de Lange 1996,1998, Groenendijk et al, 2002).  In de praktijk worden hiervoor in Nederland verschillende benaderingen gebruikt.

Het NHI heeft in december 2020 een expertmeeting (workshop) georganiseerd om meer duidelijk te geven hoe de interactie tussen grondwater en oppervlaktwater verder kan worden uitgewerkt. Op deze pagina is de besproken informatie in deze workshop te downloaden. 

iGrOW

Voor beter begrip over de interactie tussen grond- en oppervlaktewater is ook een HTML-applicatie (iGrOW) ontwikkeld, die hieronder in de browser is te raadplegen. De applicatie is ontwikkeld door Paul Torfs, in interactie met de ad-hoc consensusgroep (zie de auteurs in de betreffende presentatie) en beschikbaar gesteld aan het NHI.

Download