Maaiveld

De basis voor het maaiveld in LHM is gelegd in 2008 (LHM 1), op basis van het AHN. De fijnste maaiveldgegevens zijn gefilterd en opgeschaald naar 250 meter cellen. Een beschrijving is te vinden in onderstaande rapportage. Verder is bij het definieren van de schematisatie van de ondergrond gebruik gemaakt van maaiveld bestanden in REGIS. Zie hiervoor bijvoorbeeld de veranderingsrapportage LHM 2.0. In LHM 3.2 en 3.3 zijn enkele kleine correcties doorgevoerd (zie de veranderingsrapportages LHM 3.2.0 en LHM 3.3.0).