kD totaal

Ondergrond

De ondergrond in NHI / LHM is geschematiseerd in 7 lagen. Sinds 2010 is de schematisatie gebaseerd op REGIS 2.1. De basis is beschreven in onderstaand rapport. In LHM 2.1 en LHM 2.2 is een klein aantal aanpassingen verricht, o.a. de aanpassing van de ondergrond in het IJsselmeergebied in LHM 2.1 en wijziging van de bergingscoefficient in LHM 2.2 (zie de veranderingsrapportage LHM 2.1 en LHM 2.2). 

In LHM 3.0 is een aantal verbeteringen doorgevoerd op basis van ervaringen met regionale modeltoepassingen die voor deze doelstelling sinds 2012 zijn opgenomen in de grondwater model databank (GMDB). De belangrijkste aanpassingen zijn toevoeging van de ondergrond in Zuid-Limburg, verbeteringen op basis van het AZURE model (met name de Eemvallei) en het Brabant model. In LHM zijn de geohydrologische eigenschappen voor het ondiepe systeem licht aangepast. Zie hiervoor aanvullend de beschrijvingen in de veranderingsrapportages LHM 3.0, 3.1 en 3.3.

Download