Afbeelding niet gevonden.

LHM zoet-zout

Op basis van de datasets, tools en software in de Toolbox NHI zoet-zout is een landsdekkend zoet-zout grondwatermodel (LHM zoet-zout) ontwikkeld, gebaseerd op LHM versie 4.0. Dit model berekent op nationale schaal de stroming van zoet en zout grondwater, en is geschikt om landsdekkende verziltingsstudies mee uit te voeren.

De opbouw van LHM zoet-zout is beschikbaar op https://gitlab.com/deltares/imod/nhi-fresh-salt

Meer informatie is beschikbaar in de volgende documenten:

» Zoet-zout

Documentatie

Publicaties

Toepassingen

p.m.