Afbeelding niet gevonden.

V4.1

In het najaar van 2020 is een nieuwe versie van LHM opgeleverd, LHM 4.1. In deze versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van LHM 4.0:

  • Het nieuwe lagenmodel van LHM is voor enkele gebieden gericht gewijzigd, met name rond Flevoland, onder meer gebruik makend van nieuwe informatie uit regionale modellering (AZURE). 
  • Het modelgebied is met informatie uit REGIS uitgebreid richting de Noordzee.
  • Drinkwateronttrekkingen zijn geactualiseerd voor het beheergebied van Vitens.  
  • In de nieuwe release is voor de onverzadigde zone gebruik gemaakt van recent beschikbaar gekomen bodemfysische bouwstenen (Heinen et al., 2020) en de concepten in de onverzadigde zone (rond de wortelverdeling) en de beregeningsparameters zijn bijgesteld. 
  • Het gewijzigde ondergrondmodel is met de gewijzigde grondwateraanvulling stationair gekalibreerd.
  • Er kleinere wijzigingen doorgevoerd in de oppervlaktewaterschematisatie. 

Voor een  compleet overzicht wordt verwezen naar de veranderingsrapportage LHM 4.1, (Janssen et al., 2020), die hieronder is te downloaden.

LHM 4.1 is uitgebreid gevalideerd door marktpartijen. De resultaten van deze validatie zijn beschikbaar in onderstaande rapporten. 

De datasets die zijn gebruikt voor de validatie zijn ontsloten via het dataportaal NHI, zie de link op de  data-pagina.. De scripts die zijn gebruikt bij de validatie zijn hier (zipfile)  te downloaden.