Modelcode

ONDERGROND

Rekencode: iMODFLOW (gebaseerd op USGS MODFLOW2005)
Graphical User Interface: iMOD
Eigenaar: Deltares
Software: Open Source Home - iMOD - oss.deltares.nl
Download: Download iMOD main - iMOD - oss.deltares.nl
Documentatie: User Manuals - iMOD - oss.deltares.nl

Rekencode: MODFLOW 6
Eigenaar: USGS
Software en documentatie: GitHub - MODFLOW-USGS/modflow6: MODFLOW 6 Repository

ONVERZADIGDE ZONE

Rekencode: MetaSWAP als onderdeel van iMODFLOW
Eigenaar: WUR
Software: Open Source
Download: via iMODFLOW
Documentatie: 

OPPERVLAKTEWATER

Rekencode: SOBEK
Eigenaar: Deltares
Software: Licentieovereenkomst
Download: https://download.deltares.nl/en/download/sobek
Documentatie: zie Download

Rekencode: RTC-tools
Eigenaar: Deltares
Software: Open Source (GNU General Public License version 2)
Download: https://www.deltares.nl/en/software/rtc-tools/#download
Documentatie: RTC-Tools documentation | Technical reference manual