Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureau’s te bundelen om te komen tot kwalitatief goede instrumenten en data.

Het NHI kent zowel landelijke als regionale toepassingen. De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge omstandigheden en wordt o.a. gebruikt in het Nationaal Water Model (NWM), real time simulaties van droogte en als basis voor modellering voor waterkwaliteit. 

De regionale toepassingen van NHI richting zich op regionale analyse van het grond- en oppervlaktewater. Deze toepassingen zijn veelal tot stand gekomen door samenwerking van waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. Voorbeelden zijn MIPWA, IBRAHYM, MORIA, AMIGO, HYDROMEDAH, AZURE, het Aa en Maas-model en het Brabantmodel.

De ambitie van het NHI is om binnen de diversiteit aan toepassingen de krachten te bundelen bij kennis- en methodiekontwikkeling. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van dezelfde (basis)data en software. Voorbeelden hiervan zijn  iMOD (MODFLOW-MetaSWAP), de onttrekkingendatabase, HyDAMO, en NHI-zoet-zout. De gebruikte data wordt de komende jaren verder aangevuld en ontsloten via het dataportaal NHI en met de andere onderdelen van NHI beheerd en onderhouden.

Deze website is bedoeld om de hydrologische gemeenschap op de hoogte te houden van, en te betrekken bij de ontwikkelingen en resultaten van het NHI.

 

Deltares Data Portaal

Nieuws

Beschrijving van de laatste ontwikkelingen binnen NHI

De laatste ontwikkelingen zijn beschreven in deze nieuwsbrief (oktober 2022).

Wetenschappelijk advies m.b.t. de Waterwijzer Landbouw beschikbaar (4 maart 2022)

Het Programmateam NHI heeft namens de Stuurgroep Regionale en Landelijke Modelinstrumentaria (RLMI) in het voorjaar 2021 een vraagarticulatie opgesteld ten behoeve van de Wetenschappelijke AdviesCommissie NHI/NWM (WAC) inzake de toepassing van de Waterwijzer Landbouw (WWL) en de daarin geïntegreerde modellen SWAP-WOFOST. Dit alles vond plaats tegen de achtergrond van het voornemen om de WWL op te nemen binnen het beheer en onderhoud van het NHI-instrumentarium en de discussie onder Nederlandse hydrologen en stakeholders rond de WWL over de toepasbaarheid en validiteit van de WWL.

Het advies is hier beschikbaar

Overig nieuws

 
 

NHI en Nederlands waterbeheer