Skip to content
Homepage

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureau’s te bundelen om te komen tot kwalitatief goede instrumenten en data.

Meer over het NHI

Laatste nieuws

  • SAVE THE DATE ! Feestelijke oplevering Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

    5 Oktober organiseert NHI i.s.m. STOWA een feestelijke (live) bijeenkomst rond de oplevering van het NHI. ‘s Ochtends zal de Deltacommissaris de geheel vernieuwde website officieel lanceren. Die ochtend tekenen ook de bestuurlijk vertegenwoordigers van de NHI-partners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarin het beheer en onderhoud van het NHI voor de komende jaren geregeld wordt. De middag heeft een meer inhoudelijk karakter waarin we vooral terugkijken wat we met zijn allen de afgelopen 5 jaar bereikt hebben. Noteer 5 oktober vast in je agenda. Het definitieve programma en de mogelijkheid om je in te schrijven, volgt in augustus op de STOWA-website.

  • Nieuwe data op het dataportaal

    Nu de website is voorzien van nieuwe teksten wordt er hard gewerkt om het dataportaal te voorzien van de nieuwste data. In het najaar van 2023 worden alle nieuwe data die wordt aangeleverd vanuit de lopende NHI-percelen "Grondwater", "Onverzadigde Zone" en "Oppervlaktewater" op het dataportaal geplaatst. Heeft u nog aanvullende data die u graag wilt laten plaatsen op het dataportaal, neem dan contact op met NHI via het contactformulier

NHI en Nederlands waterbeheer

To display this embedded content you must accept social media cookies.