Skip to content
Homepage

Organisatie

Op hoofdlijnen bestaat de organisatie uit het strategieteam, dat de strategische koers op hoofdlijnen vaststelt, het programmateam, waarin opdrachtgevende partijen van het NHI zijn vertegenwoordigd, het projectteam, dat de dagelijkse werkzaamheden in gang zet, en het uitvoeringsteam, dat de gewenste ontwikkelingen realiseert.

Voor de inhoudelijke begeleiding van de uitvoering worden door het programmateam (ad hoc)begeleidingsgroepen ingesteld. Last, but not least, zijn er de stakeholders, vertegenwoordigd door alle partijen en personen die in het NHI geïnteresseerd zijn. De stakeholders kunnen via het programmateam hun gedachten en wensen over het NHI inbrengen.

Hieronder is de samenstelling van de groepen weergegeven, voor zover bekend in de nieuwe samenstelling. Voor vragen over het NHI kunt u naar de contactpagina.

organisatie