Skip to content
Homepage

Teams binnen de NHI

Hieronder zijn de verschillende teams te zien waar NHI mee samen werkt.

Stuurgroep Regionale en Landelijke ModelInstrumentaria

 • Katja Portegies (RWS, voorzitter)
 • Mark Bruinsma (RWS, secretaris)
 • Joost Buntsma (STOWA)
 • Jos van Alphen (Staf Deltacommisaris)
 • Jos Theeuwen (RIVM)
 • Jelle Visser (Waterschappen/HH van Delfland)
 • Willem Ligtvoet (PBL)
 • Hans de Groene (VEWIN)
 • Mattie Busch (I&W-DGWB)
 • Jolinda van der Endt (IPO/BIJ12)
 • Jack Vera (LNV)
 • Jacques Peerboom (RWS)

Strategisch adviesteam 

 • Joost Buntsma (STOWA, voorzitter)
 • Jacques Peerboom (RWS, secretaris)
 • Margriet Kruiderink (RWS)
 • Mark Bruinsma (RWS, secretaris stuurgroep RLMI)
 • Mark Schaap (VEWIN/Waterbedrijf Groningen)
 • Jos van Aphen (Staf DC)
 • Willem Ligtvoet (PBL)
 • Gerard Blom (Deltares)
 • Arjan Budding  (WENR)
 • Arnaut van Loon (KWR)
 • Matthijs Bonte (I&W DGWB)
 • Michiel van der Meulen (TNO)

Programmateam

 • Jacques Peerboom (RWS, voorzitter)
 • Mark Bruinsma (RWS)
 • Matthijs Bonte (I&W-DGWB)
 • Jelle van Sijl (VEWIN/Vitens)
 • Jeroen Castelijns (VEWIN/BrabantWater)
 • Erik Heskes (IPO/Provincie Noord-Brabant)
 • Harry Boukes (IPO/Provincie Friesland)
 • Roel van der Veen (waterschap Rivierenland)
 • Jannes Schenkel (ws Noorderzijlvest)  
 • Jurriaan Cok (Waterschap Limburg)
 • Mark Kramer (Hoogheemraadschap van Rijnland)
 • Michelle Talsma (STOWA)
 • Mirjam Peet (zelfstandig, verslaglegging)

Projectteam

 • Jeroen Ligtenberg (RWS)
 • Joost Heijkers (HDSR)
 • Arjen Roelandse (VEWIN/Acacia-water)
 • Gerry Roelofs (WRIJ)
 • Jeroen Castelijns (VEWIN/Brabant Water)

Begeleidingsgroep beheer en onderhoud

 • Jacques Peerboom (RWS, voorzitter)
 • Joost Heijkers (HDSR)
 • Jurriaan Cok (WS Limburg)
 • Jelle van Sijl (Vitens)
 • Jeroen Ligtenberg (RWS)

Begeleidingscommissie module oppervlaktewater

 • Gerry Roelofs(vz, WR Rijn en IJssel)
 • Frank Weerts (WS Rivierenland)
 • Epke van der Werf (HH Stichtse Rijnlanden)
 • Sabine Bartusseck (WS Limburg)
 • Ans Elffrink (WS Vallei en Veluwe)
 • Jeroen Tempelaars (WS Brabantse Delta)
 • Ankie Ster (WS De Dommel)
 • Marlies van Loenhout (WS De Dommel)
 • Jeroen Tempelaars (WS Brabantse Delta)
 • Jermo de Miranda (WS Hollandse Delta)
 • Max Welling (HWH)

Begeleidingscommissie onverzadigde zone

 • Jacques Peerboom (Rijkswaterstaat)
 • Rob Ruijtenberg (STOWA)
 • Joost Heijkers (HDSR)
 • Jurriaan Cok (WS Limburg)
 • Jelle van Sijl (Vitens)
 • Tom Hoogland (Vitens)

Begeleidingscommissie zout

 • Mark Kramer (vz) (HH Rijnland)
 • Doeke Dam (HH Hollands Noorderkwartier)
 • Jeroen Willemsen (HH Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Ronnie Hollebrandse (prov. Zeeland)
 • Jos Beemster (Waternet)
 • Peter Hollanders (HH Delfland)
 • Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat)
 • Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat)   

Begeleidingscommissie vervanging DM-MOZART

 • Jeroen Ligtenberg (vz) (Rijkswaterstaat)
 • Wim Werkman (Rijkswaterstaat)
 • Martin Scholten (Rijkswaterstaat)
 • Sharon Muurling-van Geffen (Rijkswaterstaat)

Uitvoeringsteam

 • Timo Kroon (p.l.) (Deltares)
 • Liduin Burgering (Deltares)
 • Paul van Walsum (Wageningen ER)
 • Gerrit Hendriksen (Deltares)
 • Ab Veldhuizen (Wageningen ER)
 • Janneke Pouwels (Deltares)
 • Joost Delsman (Deltares)
 • Joachim Hunink (Deltares)
 • Frank van der Bolt (Wageningen ER)
 • Martin Mulder (Wageningen ER)
 • Martin van der Schans (KWR)
 • Erwin Vonk (KWR)
 • Ruud Bartolomeus (KWR)
 • Erik de Rooij (Deltares)
 • vertegenwoordigers adviesbureaus op ad hoc basis