Skip to content
Homepage

Tooling in ontwikkeling

Binnen het lopende NHI-grondwaterproject worden diverse tools en workflows ontwikkeld en verbeterd om (NHI) data te ontsluiten en modelopbouw te automatiseren. Deze in ontwikkeling zijnde tools en workflows worden hieronder kort beschreven.