Skip to content
Homepage

AZURE

AZURE - Actueel modelinstrumentarium voor de ZUiderzee Regio -  is een gebiedsdekkend grondwaterinstrumentarium voor midden Nederland. Het AZURE consortium is een samenwerkingsverband bestaande uit zeven partijen, waaronder provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van het model. Het model beslaat het gebied Veluwe tot aan de Utrechtse heuvelrug, Flevoland en het IJsselmeer.

Het consortium bestaat momenteel uit:

  • Rijkswaterstaat
  • Vitens
  • Provincie Utrecht
  • Provincie Gelderland
  • Provincie Flevoland
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Waterschap Zuiderzeeland

Het consortium wordt in het dagelijks beheer en onderhoud ondersteund door TAUW.  Contact kan worden opgenomen via:  grondwatermodelazure@tauw.com

Vanuit de opdrachtgevers is Tristan Bergsma (RWS WVL) het aanspreekpunt.

Huidige ontwikkelingen

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het lagenmodel, een visualisatie tool en een nieuwe beheer tool. Het jaarplan is gevisualiseerd en wordt bijgehouden in Mural.

Zie voor verdere ontwikkeling deze nieuwsbrief.

Documentatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sites:

Publicaties

  • Gebruikersovereenkomst (via de B&O tool)
  • Modelbeschrijving (via de B&O tool)

Toepassingen

Het model wordt door verschillende partijen toegepast in projecten en studies over grondwater en het effect van mogelijke aanpassingen (natuurlijk of menselijk) op het grondwatersysteem.