Skip to content
Homepage

LWKM

Het LWKM omvat een landelijk waterkwantiteit en kwaliteit instrumentarium (link). Dit instrumentarium is gebaseerd op de modelcode van AMINO voor het topsysteem (link), MT3DMS voor het grondwater (link), en het Landelijk KRW-verkenner Model LKM voor het oppervlaktewater (link). Gezien de focus van het LWKM op waterkwaliteit zijn alle KWR-waterlichamen meegenomen in de schematisatie van het oppervlaktewater.

De huidige versie van het LWKM bouwt voort op de data en resultaten van een recente versie van het LHM (versie 3.5). Hierdoor zijn berekeningen gebaseerd op recentere hydrologische inzichten en datasets. Verder is er consistentie met landelijke waterkwantiteitsmodellen.

Het LWKM ken diverse toepassingen. Zo wordt het gebruikt om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater te simuleren. Ook kan met het LWKM de uitspoeling van nitraat naar grondwater berekend worden. Een uitgebreide beschrijving van het LWKM en zijn toepassingen is te vinden in deze rapportage (link).