Skip to content
Homepage

HYDROMEDAH

Hydromedah is het hydrologisch modelinstrumentarium voor het beheergebied van HDSR en is ontwikkeld in samenwerking met de provincie Utrecht en VITENS. Het instrumentarium bestaat uit een combinatie van SIMGRO en MODFLOW modellen en SOBEK modellen. Het instrumentarium kan op verschillende ruimtelijke en temporele resolutie worden ingezet. 

Documentatie

Publicaties

Toepassingen