Skip to content
Homepage

LHM zoet-zout

Op basis van de datasets, tools en software in de Toolbox NHI zoet-zout is een landsdekkend zoet-zout grondwatermodel (LHM zoet-zout) ontwikkeld, gebaseerd op LHM versie 4.0. Dit model berekent op nationale schaal de stroming van zoet en zout grondwater, en is geschikt om landsdekkende verziltingsstudies mee uit te voeren.

De opbouw van LHM zoet-zout is beschikbaar op https://gitlab.com/deltares/imod/nhi-fresh-salt

Meer informatie is beschikbaar in de volgende documenten:

  • presentatie ontwikkelingen zoet-zout op NHI dag (30 januari 2020)
  • nieuwsbrief ontwikkelingen zoet-zout (okt 2019)

» Zoet-zout

Documentatie

  • plausibiliteitstoets LHM zoet-zout 4.1
  • rapport actualisatie NHI zoet-zout (juni 2020)
  • bevindingen reviewteam zoet-zout (juli 2020)

Publicaties

  • Verkaik et al, 2021 parallel rekenen zoet-zout.pdf

Toepassingen

p.m.