Skip to content
Homepage

GRAM

Grondwaterinstrumentarium Waterschap Aa en Maas

Het grondwaterinstrumentarium van Aa en Maas is een regionale toepassing van iMOD-MetaSWAP voor het beheergebied van het waterschap. De ondergrond is gebaseerd op REGIS 2.2 en GeoTOP. Voor de onverzadigde zone wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten, bijvoorbeeld de nieuwe bodemfysische bouwstenen van de Staringreeks, zoals ook toegepast in LHM. Verder is een koppeling met WOFOST beschikbaar, en een module voor de berekening van effecten van subinfiltratie.

Documentatie

Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden in deze memo.