Skip to content
Homepage

MIPWA

MIPWA (Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer) is het consortium rond een eenduidig grondwatermodel voor Noord-Nederland. Het omvat de vier noordelijke provincies: Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel. MIPWA heeft tot doel een modelinstrument voor de deelnemende partijen beschikbaar te stellen en een werkwijze te faciliteren waarbij transparantie en reproduceerbaarheid kernwaarden zijn.

De opdrachtgevende partijen van MIPWA zijn:

  • Provincie Fryslân
  • Provincie Drenthe
  • Provincie Overijssel
  • Vitens
  • Wetterskip Fryslân
  • Waterschap Noorderzijlvest
  • Waterschap Hunze en Aa’s
  • Waterschap Vechtstromen
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor meer informatie over MIPWA wordt verwezen naar de website van MIPWA: https://www.mipwa.nl/

Ook kunt u contact opnemen via het e-mail adres info@mipwa.nl.