Skip to content
Homepage

LSM

Het Landelijk Sobek Model (LSM) is opgebouwd uit regionale modellen van waterschappen en Rijkswaterstaat. Een eerste versie van het model is ontwikkeld in 2012 en 2013 door Rijkswaterstaat, regionale waterbeheerders, STOWA en Deltares, in het kader van het Deltamodel. Sindsdien wordt het model toegepast in analyses van onder meer de zoetwatervoorziening, als onderdeel van het Nationaal Water Model (NWM). Daarbij wordt gebruik gemaakt van uitvoer van onder meer het LHM. De schematisatie van het model is te downloaden via deze website, onder data. 

Documentatie

» achtergronddocument LSM 1.3

» toelichting LHM versie 1.31

» rapportage LSM 1.04

Publicaties

  • artikel LSM in Stromingen (2013)
  • artikel LSM-Deltamodel in WRM (2015) 

Toepassingen

Nationaal Water Model 

Het Nationaal Water Model (voorheen Deltamodel) maakt gebruik van diverse instrumenten, waaronder NHI LHM en LSM. Het instrumentarium is ingezet voor advesering van het Deltaprogramma, onder meer deelprogramma Zoet Water. 

Met het NWM worden standaard klimaatscenario's en sociaaleconomische scenario's doorgerekend voor 2050 en 2085. De berekeningsresultaten van het LHM en andere modellen die onderdeel maken van NWM zijn openbaar toegankelijk, en op te vragen via de website van NWM.

Download LSM

Alle bestanden van het landelijk SOBEK model (v1.31) zijn hieronder te downloaden. De HIS uitvoerfiles zijn echter vervangen door lege bestanden.

  • LSM131.lit.emptyhis.zip (150 Mb)
  • LSM131.Fixed.zip (2Mb)
  • toelichting LSM versie 1.31 (zie ook toepassingen)

NB, op alle downloadbare data is de volgende Disclaimer van toepassing!